բնակարան

բնակարան

Dasnabedian 1995: 424

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 2,13 5,5 24,2
demeure

freq: 3


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԲՆԱԿԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 495 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c գ. οἱκητήριον, κατοικητήριον habitaculum, domicilium Բնակետղ. տուն եւ տեղի բնակելոյ. որ եւ ԲՆԱԿՈՒԹԻՒՆ ասի. օթեւան. օթարան. ընդունարան. եւ Տաճար. տուն տեղ. ... *Բնակարան՝ փոխանակ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲՆԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 495 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c գ.ա. αὑτόχθων, ἑγχώριος indigena (ʼի բառէս բուն, եւ ինքն արմատ բնակել բարին.) Բուն բնակիչ. բնիկ քաղաքացի, գաւառական. երկրցի, տեղացի. ... *Բնակն, եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲՈՅՆ — (բունոյ, ʼի բունոյ, ոց. ʼի բունէ, ʼի բունի.) NBH 1 505 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 12c, 17c գ. νοσσιά, νεοττία nidus եւս եւ οἱκία, καλιά, σκήνωσις եւն. Բնակարան կամ դադարք թռչնոց. բուն. ... *Բոյն արագլի՝ ապաւէն է նոցա: Անդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՎԱՆՔ — (նաց կամ նից կամ նուց.) NBH 2 0783 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c գ. ՎԱՆՔ κατάλυμα diversorium ξενία hospitium μονή mansio σκήνωμα tabernaculum μάνδρα caula, ovile. որ եւ ՎԱՆ. Օթեվան. իջաւան. բնակարան. կայան.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Married... with Children — Intertitle Format Sitcom Created by Michael G. Moye Ron Leavitt …   Wikipedia

 • ԱԶԴԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0009 Chronological Sequence: 10c գ. Ընդունարան՝ գործարան եւ գործի ազդմանց. զգայարան. *Պօղոս ... բնակարան՝ ազդարան՝ եւ ընդունարան բանին Աստուծոյ: Խոպանացեալ սիրտ, աղխեալ ազդարան. Նար. ՟Ծ՟Բ. ՟Հ՟Գ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂՔԱՏԱՆՈՑ — (ի, աց.) NBH 1 0046 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c գ. Բնակարան վասն աղքատաց. տնանկանոց. եւ հիւանդանոց վասն աղքատաց. հոգետուն. ... *Շինել աղքատանոցս. Խոր. ՟Գ. 20: Յհ. կթ.: Գանձանակ աղքատաց. *Այրին զոր ինչ ունէր՝ զայն էարկ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅՍԱԿԻՐ — (կրի, րաց.) NBH 1 0094 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c ա. πνευματοφόρος, δαιμονῶν spiritu (malo) ductus, afflatus, a daemone actus Որ կրէ յանձինս զայսն պիղծ. այսահար. ... կամ բնակարան դիւաց. ... *Իբրեւ զայր մի այսակիր: Մարգարէք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅՐԵՆՈՑ — (ի, աց.) NBH 1 0098 Chronological Sequence: Early classical գ. Բնակարան այրեաց. ... *Աւերել զայրենոցսն եւ զորբանոցսն. Բուզ. ՟Ե. 31 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԱՆՋՐՊԵՏ — ( ) NBH 1 0107 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c ա. Ուր չիք անջրպետ, կամ խտրոց բաժանման՝ ըստ տեղւոյ կամ ըստ բնութեան. անբաժան. անանջատ. անմեկնելի. ... *Անանջրպետն ʼի հօրէ եւ յորդւոյ: Անանջրպետդ ʼի քէն վարժողաց. Շար.: *Բնակարան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԲԱՒԱՆԴԱԿԵԼԻ — ( ) NBH 1 0122 Chronological Sequence: 5c, 8c, 13c ԱՆԲԱՒԱՆԴԱԿԵԼԻ. Տ. ԱՆԲՈՎԱՆԴԱԿԵԼԻ. գրի եւ ԱՆԲԱՒԸՆԴԱԿԵԼԻ. որ եւ ԱՆՊԱՐԱԳՐԵԼԻ. ἁπερίγρπτος incircumscriptus, ἅπειρος infiitus *Բաւանդակելի՛ մարմնով, անբաւանդակելի՛ Աստուածութեամբն: Անբաւանդակելոյն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.